Pályaválasztás előtt – váltásban

Az embernek hiába akarunk megtanítani valamit; csak ahhoz segíthetjük hozzá, hogy azt önmagában felfedezze. /Galileo Galilei

Célom, hogy segítsek a helyes döntés meghozatalában, a pályaválasztókkal szembeni követelmények megismerésében.

Pályaorientációs tanácsadásom segít a pályaválasztási, pályatervezési valamint az elhelyezkedési célok tisztázásában, megfogalmazásában, a kitűzött célokhoz vezető út megtervezésében.

Munkám nem hétköznapi értelemben vett tanácsadás. Kérdések tisztázásával és információk átadásával segítem a saját döntés kialakítását.

 

A sikeres ifjúkori pályaválasztás alappillérei:

– Az önismeret. A serdülő korosztály gyakran nincs tisztában a képességeivel, készségeivel, ezért fontos, hogy megismerjék saját személyiségüket, érdeklődésüket.

– Az alapos tájékozódás a szakmák és középiskolák felől.

– Szerencsés, ha ehhez társul a személyes tapasztalás üzemlátogatások alkalmával.

 

A választás előtt álló korosztály döntését azonban nagyban befolyásolja a szülő véleménye. A közös döntéshez mindkét fél megfelelő tájékoztatása szükséges.